Slaapoefentherapie

 

HET BEGELEIDEN VAN SLAAPPROBLEMEN IN DE VORM VAN EEN TELEFONISCH OF EEN VIDEO-CONSULT BLIJKT IN DE PRAKTIJK GOED TOEPASBAAR. WILT U EEN EERSTE INTAKE OF CONSULT NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE PRAKTIJK OP NUMMER 010-4843338. 

 

De slaapoefentherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen en kinderen met slaapproblemen.

Doel van de behandeling van slaapproblemen door oefentherapeuten is:

De slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van de slapeloosheid (pijn, vermoeidheid, angst, depressie, bewegingsarmoede, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, vermoeidheid overdag e.a.) dusdanig te verminderen dat significant lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven.

Oefentherapeuten streven naar het verminderen of verhelpen van het slaapprobleem en de gevolgen ervan middels het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de patiënt. Tijdens de ongeveer 5 a 10 behandelingen werkt de patiënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden om zo pijn te verminderen en mentale weerkracht te verbeteren. Het is een 24-uurs aanpak die de vicieuze cirkel weer de positieve kant op laat draaien.

De slaapoefentherapeut heeft zich verdiept in de werkingsmechanismen biomedisch, hormonaal, neurologisch, gedragsmatig, cognitief bij slapeloosheid, en de vele vicieuze cirkels die kunnen optreden bij slaapproblemen.

Oefentherapeuten zijn bij uitstek geschikt voor het behandelen van de combinatie lichaam/geest en slaapproblemen omdat zij in basis hebben geleerd op een brede, holistische manier te kijken naar problemen. Juist slaapproblemen verdienen een brede kijk en de eerder genoemde 24-uurs aanpak in de behandeling.

 

Uitleg over de behandeling

Feitelijk is de behandeling van lichamelijke en/of mentale klachten middels slaaptherapie qua structuur en aanpak vergelijkbaar met een “gewone” behandeling. We doen een intake, vullen een passende klachtenvragenlijst in en maken een behandeldoel en behandelplan. In de daarop volgende behandelingen volgt de uitwerking van het behandelplan waarbij we oog houden voor het brede scala aan invloeden op iemands lichaam, rust en balans in het dagelijkse leven. (het bio-psycho-sociaal model en de limbische verklaring). We eindigen met een na-meting en een rapportage.

Daarnaast is de oefentherapeutische praktijkruimte qua inrichting en mogelijkheden prima geschikt. Een slaapoefentherapeut heeft de praktijkinrichting uitgebreid met de benodigdheden om u optimaal de behandelingen te kunnen geven. U kunt hierbij denken aan:

Een echt matras, meerdere soorten hoofdkussens, extra slaapkussens voor tussen de knieën of achter de rug, een fleece deken, warm water kruik, andere therapie-ondersteunende materialen, een schemerlamp waarmee de praktijkruimte schemerig verlicht kan zijn.

De oefentherapeut heeft ruime behandeltijd voor iedere patiënt. Binnen deze tijd kan hij/zij borg staan voor persoonlijke aandacht en kwaliteit van de behandeling.  De behandeling is gericht op:

 • Slaaphygiëne
 • Psycho-educatie
 • Adem- en ontspanningsoefeningen
 • Cognitieve gedragsinterventies
 • Stimuluscontrole (conditionering)
 • Slaaprestrictie indien nodig.

 

Mogelijke indicaties zijn

 • Inslaapproblemen door stress, spanning, restless legs, pijn of snurken…
 • Doorslaapproblemen door zwangerschap, pijn, piekeren, overgangsklachten…
 • Te vroeg wakker worden door blaasproblemen, pijn, drukte in het hoofd, life events, arbeidsgerelateerde klachten, carpaal tunnel syndroom…
 • Nachtelijk zweten door de overgang of stress.
 • Nachtelijke angsten of stress
 • Onrustige benen
 • Postoperatieve slaapproblemen
 • (langdurig) gebruik van slaapmedicatie
 • Vaak wakker worden door pijn / piekeren / partner
 • Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.

 

Zie ook www.slaapoefentherapie.nl