Praktijk

Het Team

Barbara Versluijs

Barbara Versluijs


Barbara werkt sinds 1996 binnen Maatschap Oefentherapie Rotterdam en heeft zich de afgelopen jaren verder geschoold in bekken(bodem-)problematiek. Zij behandelt met name vrouwen rond de zwangerschap en mannen en vrouwen met incontinentieproblemen. Daarnaast heeft zij in 2011 de opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut afgerond.

“Hoe gezond iemand zich voelt, wordt bepaald door zijn lichamelijk én geestelijk welbevinden. De wisselwerking van deze factoren vind ik erg interessant en hiervan probeer ik de mensen die in onze praktijk komen dan ook bewust te maken: gezond zijn is goed voor jezelf zorgen, goed eten, regelmatig bewegen en ook zorgen voor geestelijke ontspanning.”

Sanne Versluijs

Sanne Versluijs


Sanne heeft in 1992 haar studie Oefentherapie Cesar afgerond en werkt vervolgens als algemeen oefentherapeut met volwassenen en kinderen in een particuliere praktijk. De interesse voor het werken met kinderen is al tijdens haar stage van de opleiding aangewakkerd. Na een aanvullende opleiding rondt ze in 2005 de Post-HBO opleiding Kinderoefentherapie af en wordt hiermee geregistreerd Kinderoefentherapeut. Vanaf het moment dat Sanne in 2007 binnen Maatschap Oefentherapie Rotterdam gaat werken, legt zij zich volledig toe op het behandelen van kinderen met allerhande problematiek.

“Als (kinder)oefentherapeut werk je niet alleen met het kind, maar begeleid je ook de mensen die in de directe omgeving van het kind deelnemen aan de opvoeding. Dit maakt mijn werk boeiend en veelzijdig. Het is steeds weer mooi om te zien hoe een kind leert te gaan vertrouwen op zijn eigen kunnen en van hier uit stap voor stap zijn (bewegings)wereld vergroot.”

 

Directe toegankelijkheid Oefentherapie

U kunt bij ons terecht voor oefentherapeutische begeleiding, ook als u niet door een arts naar ons verwezen bent en zonder verwijsbrief. Aan de hand van uw hulpvraag en na een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek stellen wij samen met u een behandelplan op en als u hiermee instemt kunnen we de behandeling starten. Wij brengen na uw toestemming uw huisarts op de hoogte dat wij zijn gestart met een traject oefentherapie.

Lees meer: Directe toegankelijkheid Oefentherapie

Praktijk Rotterdam

Adres

Slaghekstraat 251F

3074 LJ Rotterdam

(klik op de kaart voor de route)

 

Openingstijden:

Maandag van 10.00 tot 17.30 uur 

Dinsdag van 9.45 tot 16.15 uur 

Woensdag van 8.30 tot 17.30 uur 

Donderdag van 8.30 tot 17.00 uur 

Vrijdag van 9.45 tot 16.15 uur

Wij hebben vakantie van vrijdag 22 juli tot woensdag 17 augustus 2022.

Kwaliteit

Kwaliteit in de zorgverlening is een centraal thema in het nieuws tegenwoordig. Terecht ook, want iedereen heeft recht op de best mogelijke zorg. Om goede zorg te kunnen waarborgen bestaan kwaliteitsregisters, waar zorgverleners zich kunnen laten registreren als ze aan strenge voorwaarden voldoen. Als geregistreerde oefentherapeuten en kinderoefentherapeuten vindt u ons dan ook vanzelfsprekend terug in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

 

Klachten

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Lees meer: Klachten

Klant Ervarings Onderzoek (KEO)

Wij willen graag weten wat u van de therapie in onze praktijk gevonden heeft. Daarom vragen wij aan alle patiënten/cliënten aan het eind van de behandelreeks of zij een digitale vragenlijst willen invullen. De vragen gaan over uw ervaringen met de therapie. De verspreiding  en verwerking van deze vragenlijst wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, wij ontvangen de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten anoniem. Het bureau dat de vragenlijsten voor ons verstuurt en verwerkt is Qualizorg B.V.

We hopen met de uitkomsten van de vragenlijsten ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Bedankt alvast voor het invullen van de vragenlijst. 

 

Verwijsindicaties

VERWIJSINDICATIES VOLWASSENEN

Orthopedie

  • Aseptische osteochondronecrose (M. Osgood-Schlatter, Pertes, Scheuermann)
  • Arthrosis deformans
  • Bursitis

Lees meer: Verwijsindicaties

Vergoedingen oefentherapie

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Lees meer: Vergoedingen oefentherapie