Directe toegankelijkheid Oefentherapie

U kunt bij ons terecht voor oefentherapeutische begeleiding, ook als u niet door een arts naar ons verwezen bent en zonder verwijsbrief. Aan de hand van uw hulpvraag en na een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek stellen wij samen met u een behandelplan op en als u hiermee instemt kunnen we de behandeling starten. Wij brengen na uw toestemming uw huisarts op de hoogte dat wij zijn gestart met een traject oefentherapie.

De verzekering vergoedt de behandelingen vanuit het aanvullende pakket, ook als u zich zonder verwijzing van een arts bij ons aanmeldt. 

Wanneer blijkt dat uw hulpvraag niet behandeld kan worden met oefentherapie dan brengen wij na uw toestemming uw huisarts op de hoogte van onze bevindingen. U kunt dan alsnog met uw huisarts overleggen over eventuele andere behandelmogelijkheden.