Klant Ervarings Onderzoek (KEO)

Wij willen graag weten wat u van de therapie in onze praktijk gevonden heeft. Daarom vragen wij aan alle patiënten/cliënten aan het eind van de behandelreeks of zij een digitale vragenlijst willen invullen. De vragen gaan over uw ervaringen met de therapie. De verspreiding  en verwerking van deze vragenlijst wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, wij ontvangen de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten anoniem. Het bureau dat de vragenlijsten voor ons verstuurt en verwerkt is Qualizorg B.V.

We hopen met de uitkomsten van de vragenlijsten ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Bedankt alvast voor het invullen van de vragenlijst.